Stichting TIK
  • Hooikade 12, Dordrecht
  • tel:078 631 2980
  • info@stichtingtik.nl
 

Stichting TIK is voor de uitvoering van haar activiteiten  geheel afhankelijk van sponsor-gelden, giften/donaties en schenkingen.

Voor het jaar 2015 werd Stichting TIK opnieuw voor een fors deel gesponsord door Roparun; hartelijk bedankt!

Er is door middel van vele (persoonlijke) initiatieven en particulieren een bijdrage geleverd aan het blijven voortbestaan van Stichting TIK, te weten:

Statiegeld aktie Albert Heijn

Samball Quiz

Collecte in winkelcentrum Bieshof

Geef gratis.nl

Mevr. Reynolds, mevr. Cool, mevr. Kalsbeek-

Pelle, mevr. Klaassen, mevr. Roubos, familie Neerijnen en mevr. Gooiland-Schipper.

Roparun

Kannunnik Salden

VSB fonds

SNS bank

Lopen tegen kanker Warmond

Ames

CAPAZ

Winkeliersvereniging Bieshof

Kumquat

Vrienden Deventer Ziekenhuis

Utrecht Medisch Centrum

Sophia kindertelevisie (promotiefilm)

Pantheondrukkers