Stichting TIK
  • Hooikade 12, Dordrecht
  • tel:078 631 2980
  • info@stichtingtik.nl
 

Over Stichting TIK

Doelstelling

Stichting TIK (Theater in Kinder-ziekenhuizen) wil een bijdrage leveren aan het psychisch en fysiek welbevinden van kinderen, die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. Door het gebruik van theater met poppen wil Stichting TIK verlichting brengen aan kinderen die zijn opgenomen in verschillende (academische) ziekenhuizen door het hele land. Stichting TIK handhaaft zich te midden van andere organisaties door haar unieke karakter. Het op unieke en kleine schaal tegemoet komen aan de noden van kinderen die kanker hebben, dan wel ziek zijn, is een wezenlijk en essentieel onderdeel van de visie en de doelstellingen van de Stichting. De blijvende betrokkenheid van de Stichting bij de verschillende ziekenhuizen is een belangrijk uitgangspunt. Om deze betrokkenheid te kunnen realiseren kiest Stichting TIK bewust voor kleinschaligheid. Er wordt veel belang gehecht aan meerjarige relaties met de ziekenhuizen en met hun medewerkers. Daarbij zijn goede contacten met de pedagogisch medewerkers van essentieel belang.

 

Beloningsbeleid
Alle binnengekomen gelden worden besteed aan het maken en uitvoering van voorstellingen van kinderen in ziekenhuizen. Het management en bestuur werken op vrijwillige basis.

Programma

De voorstellingen van de poppenspelers zijn speciaal ontwikkeld en gemaakt voor kinderen en jongeren van diverse leeftijden die (voor kortere of langere tijd) moeten verblijven in het ziekenhuis. De voorstellingen zijn uitdrukkelijk bedoeld om ontspanning te brengen voor de kinderen in een voor hen moeilijke en zware tijd. Het is gebleken dat de kinderen dit poppenspel als intiem, warm en vertrouwd ervaren. De poppenspelers Dorris Boelaart en Ed van Munster verblijven een hele dag in het ziekenhuis en verzorgen individuele voorstellingen aan de bedden van de kinderen, alsook groepsvoorstellingen waar mogelijk. Let wel; een voorstellingsdag kan in principe oplopen tot 40 (individuele) voorstellingen. Beide spelers zijn door hun passie, talent, creativiteit en jarenlange (spel- en muziek-) ervaring ongelooflijk goed in staat te improviseren en in te spelen op de wisselende omstandigheden van de (soms zeer) zieke kinderen.

 

Verantwoording
Lees hier het effect van Stichting TIK, wat we hebben bereikt in 2015 en waarom we jouw steun zo hard nodig hebben.
Jaarverslag 2015

62
Voorstellingsdagen
18
Ziekenhuizen
25
Gemiddeld aantal Individuele voorstellingen per dag
1550
Totaal aantal individuele voorstellingen

HET TEAM van Stichting TIK

Wil Schakelaar
secretaris
Ed van Munster
poppenspeler/technicus
Japie
Het gekke apie
Dorris Boelaart
poppenspeler
Karel Boers
bestuursmanager
Cora Nederlof
penningmeester