Stichting TIK
  • Hooikade 12, Dordrecht
  • tel:078 631 2980
  • info@stichtingtik.nl

Stichting TIK is geheel afhankelijk van donateurs en sponsors. Door uw steun kunnen we de zieke kinderen op de kinder-afdelingen in ongeveer twintig ziekenhuizen regelmatig een voorstelling aanbieden. Om dit te kunnen doen hebben wij uw steun hard nodig. U kunt op verschillende manieren ons werk steunen. Een van de manieren is om maandelijks een bepaald bedrag van uw rekening af te laten schrijven.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een eenmalige schenking te doen. U kunt dan het bedrag van uw keuze overmaken op onze bankrekening: 25.48.28.833 Triodosbank (IBAN nr nl54trio0254828833) t.n.v. Stichting TIK. Voorts kunt u denken aan de mogelijkheid van periodiek- of notarieel schenken.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar; de belastingdienst accepteert het dagafschrift van bank of giro als bewijs dat u uw gift heeft overgemaakt.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Cora Nederlof.

Hooikade 6
3311 CD te Dordrecht
T 078 6146911